Naltrexon med låg dos vid behandling av multipel skleros (MS)

Abstrakt

Erfarenheten av klinisk användning av lågdos naltrexon (LDN), som ackumulerats under de nya åren, visar dess effektivitet i att förhindra sjukdomens progression hos MS-patienter. Dessutom noterade de flesta sådana patienter minskningen i muskelspasticitet och jag känslan av kronor trötthet mot bakgrund av LDN-administration.

Kliniska bevis bevis LDNs tvåksamma effektivitet. 98 procent av patienterna som fick LDN hade inte sjukdomsprogression. Dr. Abraham Zukerman rapporterade att ingen av gruppen av mer än 70 MS-patienter under hans övervakning hade upplevt någon sjukdomsprogression; deras tillstånd hade förblivit stabilt. Den första MS-patienten som inledde behandlingen LDN har inte haft några förvärringar och sjukdomens progression under 12 år. Bara en gång klagade och patient på försäkran av hans tillstånd mot bakgrund av att ta LDN. Uppstarten av förvärringen hade emellertid föregått början av att använda LDN. Patienter som började ta LDN mitt i en akut förvärring hade en snabb symtomatisk förbättring av deras tillstånd.

Förutom den uppenbara förmågan hos LDN att stoppa utvecklingen av MS rapporterade ungefär två tredjedelar av patienterna allmänna förbättringar i deras tillstånd, vanligtvis sagt under de första dagarna efter behandlingsstart.

Samtidigt bör det vara betonas till trots det stora antalet kliniska erfarenheter som de som beskriver låga, i frånvaro av data som erhållits genom och fullständig klinisk s tudie av LDN i MS, kan resultat inte betraktas som strikt vetenskapliga. För att bekräfta dessa resultat krävs och fullfjädrad klinisk prövning, första av ett läkemedelsföretag med fisk erfarenhet av MS. Ett positivt resultat kan leda till utbetalning av detta extrema låggiftiga läkemedel för behandling av MS.

Vissa kliniska fall

Dr. Zukerman rapporterade fyra fall av snabba kliniska förbättringar hos patienter med MS, eventuellt förknippade med tid av LDN. Tre av patienterna var kvinnor som Dr. Zukerman personligen föreskrev LDN.

Två år senare hade alla fyra ett stabilt tillstånd. Sedan rapporten om dem har ingen dussin andra patienter som LDN och har haft en liknande minskning av spasticitet och kronisk trötthet i samband med MS.

Mer detaljer om fallna rapporterade av Dr. Zukerman som följer.

En 31 år gammal kvinnlig patient hade en MS-sjukdom med återfallsförändring. Hon hade utvecklat slurat tal och svårigheter att hitta rätt ord (dysfasi) samt svaghet i arm och ben (hemiparesis). Hon började ta LDN och efter den första veckan av behandlade mänskliga hennes talstörningar, hennes gångstil förbättrades också, styrkan i handen växte markant.

En 44-årig kvinnlig patient hade en sekundär progressiv MS-kurs. För en tid sedan hade hon nått handikappnivån var hon tvungen att använda vandrare för att flytta runt i huset. Efter tre och dag av LDN-behandling stod hon upp och gick på badrummet utan a tt använd vandrarna för första gången i två år. Hon upplevde också en förbättring av 20-30 procent i koordinationen antagligen på grund av en minskning av muskelspasticiteten.

Den tredje patienten var en kvinna på ungefär 50 år gammal som rapporterade och snabb förbättring av promenader inom fyra dagar efter att ha använt av LDN började, antagligen också på grund av en minskning i muskelspasticitet.

Det fjärde fallet väckte uppmärksamhet från Dr. Zukerman i maj 2003, när en av patienterna ringde till sitt kontor för att tacka. Hon drabbades av MS, under de nya tio åren var hon orolig för nedsatt syn i ett öga som fick henne att bära speciella glasögon. Hennes neurologordinerade hennes LDN tre månader tidigare, och inom två dagar återvanns binokulär syn helt. Hon rapporterade också att hon en gång inte tillsammans LDN i två dagar i rad, varefter problem med hennes syn återkom; emellertid avtog dåliga symtom på två dagar efter återuppstart av behandlingen.

Referens

LDN i en dos på 50 mg godkändes för behandling av heroinberoende av US Food and Drug Administration (FDA) 1984. Det är en opiatantagonist, och mekanismer för dess verkan är blockad av opiatreceptorerna i hjärnan, som på verkas av heroin. När läkemedlet licensierades försäkrar Dr. Zukerman, som sedan deltog i behandlingsprogram för drogberoende, det för att behandla över 50 missbruk som toppad med heroin. Han anses vara en av de mest erfarenheter som f orskningen har använt LDN.

Se även

Se även