Köp Champix

Det finns tusentals rökare i Sverige, som inte kan bli av med deras nikotinberoende, även om de verkligen vill sluta röka. Många av dem söker hjälp från specialister som ordinerar lämpliga läkemedel. Ett av de vanligt förekommande drogerna mot tobaksberoende idag är Champix (vareniklin).

Patienterna, som tar Champix, blir vanligtvis av med önskan att röka efter 3 månaders användning av läkemedlet. Efter att ha fastställt ett datum, när patienterna slutar sluta röka, börjar de ta läkemedlet i förväg cirka 10 dagar före det datumet för att låta läkemedlet anpassa sig i kroppen.

Varning

Läkemedlet orsakar sällan negativa reaktioner. Personer med vissa hälsoproblem bör dock vara försiktiga när de tar Champix. Du bör rådfråga en läkare och berätta för honom om de sjukdomar du har (njursvikt, psykiska störningar, allergier) och om alla läkemedel du tar.

Läkemedlet är kontraindicerat för människor som är under 18 år, samt ammande kvinnor och kvinnor under graviditeten.

Tala om för din läkare om du är gravid, planerar en graviditet eller ammar. Din läkare kan ordinera ett annat läkemedel som är säkert för dig.

Rökning under Champix-behandling

Patienten ställer in datumet för den fullständiga rökavvänjningen under den andra veckan av behandlingen. Fram till det datumet är det nödvändigt att ta drogen som planerat. På den planerade dagen är det inte längre möjligt att röka.

Champix undertrycker lusten att röka, så det är lättare för patienterna att sluta röka när dagen, som har ställts in som slutdagen, kommer.

Om du inte kunde övervinna lusten att röka och fortsätta röka under andra och tredje behandlingsveckan, minskar detta snabbt dina chanser att bli av med din rökvana. Det är därför det är viktigt att inte bara ha önskan att sluta röka utan också målmedvetenhet och stark vilja.

Ansökan

Läkemedlet tas oavsett mat med en liten mängd vatten. För varje behandlingsvecka ökar läkemedelsdosen. Under den första veckan ska patienten ta en tablett (0,5 mg) per dag. Sedan tas läkemedlet 2 gånger om dagen. Den exakta dagliga dosen bestäms av läkaren, eftersom det beror på individuella egenskaper och patientens medicinska historia. Patienten får en läkemedelsplan som ska följas under behandlingen.

Bieffekter

Eventuella Champix-biverkningar inkluderar: illamående, huvudvärk, sömnighet, yrsel, sömnlöshet, humörsvängningar, ångest och irritabilitet, viktökning. Dessa effekter är vanligtvis tillfälliga och kan uppstå även när en person försöker sluta röka utan medicinering. Fråga din läkare om den fullständiga listan över möjliga biverkningar.

Om du, när du tar detta läkemedel, märker några negativa hälsoförändringar som oroar dig, eller om biverkningarna är för kontinuerliga, bör du kontakta din läkare omedelbart.

Ångest eller deprimerat humör uppstår oavsett medicinering om du slutar röka. Under denna period rekommenderas det att vara under överinseende av en läkare. Sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart om du börjar få självmordstankar eller svår depression.

Hur köper jag Champix i Sverige?

Champix finns på de svenska apoteken om du har recept från läkaren. Vissa onlineapotek säljer läkemedel utan recept. Var försiktig om du tänker köpa Champix från ett onlineapotek. Först kan bara en läkare ordinera rätt medicin för dig. För det andra, när du köper droger på Internet har du inte 100% garanti för att det läkemedel du köper är äkta.